Øyvind Haugan

Partner / Adviser universal design

Øyvind is a key person in Taktila who follows up and brings projects to life. He is responsible for sales, customer follow-up, establishment of new sales channels, assessment of market opportunities and new markets. He is an innovative thinker and has extensive experience with various forms of sales work, and worked with everything from telecommunications and health technology to steam processes in industry. In his spare time, you prefer to meet him when travelling, as a lackey on the farm Julseth Østre or out in nature on skis or bikes.

405 55 001 [email protected]
Portrettfoto Øyvind Haugan

Øyvind Haugan

Partner / Rådgiver universell utforming

Øyvind er en nøkkelperson i Taktila som følger opp og setter prosjekter ut i live. Han har ansvar for salg, kundeoppfølging, etablering av nye salgskanaler, vurdering av markedsmuligheter og nye markeder. Han er nytenkende og har lang erfaring med ulike former for salgsarbeid, og jobbet med alt fra telekommunikasjon og helseteknologi til dampprosesser i industrien. På fritida møter du han helst på reise, som lakei på gården Julseth Østre eller ute i naturen på ski eller sykkel.

405 55 001 [email protected]

Marit Kvål

Seniorkonsulent / rådgiver universell utforming

Marit er en nestor i reklame-, trykk- og skiltbransjen med over 30 års erfaring. Hun er en av få som har solid kunnskap rundt temaet universell utforming og taktil merking av bygg. Marit jobber svært systematisk, hun prosjekterer merkingen og har mye kunnskap når det gjelder å finne de beste løsningene for hvert enkelt oppdrag.

+47 982 09 337 [email protected]
Foto av Daniel Flaamo

Daniel Flaamo

Daglig leder

Daniel er gründer i blodet, har tidligere etablert og drevet flere bedrifter og jobbet som daglig leder både innen skiltproduksjon og designbransjen.

Han er i dag hovedaksjonær i Taktila, jobber med salg, markedsføring og utvikling. Daniel jobber under mottoet «Alt kan løses» og trives best når han har tusen baller i luften.

+ 47 913 12 014 [email protected]
Turid

Turid Forbord Flaamo

Produktdesigner / Markedsansvarlig

Var med å grunnla Taktila i 2016. Hun er allsidig, kreativ og praktisk orientert. Turids brede erfaring med komplekst produktdesign og innsikt i tekniske utfordringer, gjør henne også til en viktig ressurs når det kommer til visuell kommunikasjon og markedsføring.

922 24 810 [email protected]
Go to top