Taktil-merking-Beredskapshuset-017

ledelinjer som leder fram til en resepsjon