ledelinjerSpektrum4

Nettverk av Taktile ledelinjer sett ovenfra. foto

Taktile ledelinjer i Trondheim spektrum