Vi har utviklet en skiltplan for Abels Hus i Trondheim som skal sørge for at alle byggets enheter skiltes helthetlig og tydelig. Skiltplanen skal gjøre det enklere for brukere, ansatte og besøkende å finne frem i bygget.  Skiltplanen sørger for at skiltingen blir ensartet og helhetlig. Skiltingen skal ha god kvalitet samt styrke og synliggjøre byggets profil. Den skal være lett å forstå, opplysende og gjenkjennelig.

Detaljering og plassering av skiltene følge Norsk Standard TEK 10 /NS-11001 og NS 3041: 2007.