Skiltplan

Skiltplan

Du kan spare tid og penger på å utarbeide en skiltplan. En skiltplan skal bidra til styring og kontroll av skiltingen, slik at denne kan holdes på et begrenset, men nødvendig nivå og tilfredsstiller alle krav . Utforming, plassering og detaljering av skilt skal følge prinsippene for universell utforming herunder punkt 9,  10 og 11 i NS 11001-1:2009 skal vektlegges. En skiltplan gir samlet oversikt for hvilke typer skilt som skal benyttes, utforming og informasjon på skiltene og hvor disse skal plasseres. En skiltplan er med på å bidra til et helhetlig, ensartet uttrykk og gjenkjennelse i forhold til f.eks et område, en hel kommune eller en bygning.

Skiltplanen skal sikre at alle viktige funksjoner og steder blir kartlagt og merket på en god måte, og er et godt verktøy for drifting av bygget senere. Vi utarbeider oftest overordnede skiltplaner til kommuner,  men også til private byggherrer. Disse sørger for at all skilting utføres i henhold til godkjent skiltplan for området eller bygningen.

Vi har bl.a. utarbeidet en overordnet skiltplan for Abels Hus i Trondheim.

Rådgiving

Rådgiving

Vi har rådgivere som gjennom mange år har opparbeidet god kjennskap til det som kan synes som et både komplisert og omfattende lovverk. Kravene om universell utforming i henhold til TEK 10 gjelder alt fra store oversiktsskilt til små infoskilt for rominnhold, ledelinjer i gulvet, farefelt ved trapper, glassmarkører på vinduer og dører, samt generelle informasjonsskilt for å nevne noe.

Vi VET hvordan vi skal gripe tak i lovverket, veileder våre kunder og har gode referanser å vise til. Vår erfaring og kunnskap, er din trygghet.

Ved nye bygg er viktig for oss å komme tidlig inn i prosjektene. Det gjør at vi kan planlegge godt med universell utforming, slik at de ferdige løsningene blir best mulig for alle. Vi bistår også på eksisterende bygg som skal oppgraderes i henhold til krav om universell utforming. Her har vi kompetansen som trengs, og kan finne både gode og rimelige løsninger for å få bygget, eller en hel kommune universelt utformet. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Vi kan lede vei gjennom prosessen gjennom ulike tidsfastsatte mål og legge et godt grunnlag for at flere bygg blir universelt utformet innen tidsfristen.

Montering

Montering

Med våre leveranser følger alltid våre rutinerte montører med. De har lang erfaring, vet hva som skal til og hvilke festemidler som skal brukes, selv på krevende underlag med mye belastning. Montering av ledelinjer, folie og skilt krever nøyaktighet, at man jobber systematisk, effektivt, og ikke minst ryddig. Vi er ofte et av de siste fagene som skal gjøre en jobb på et byggeprosjekt, og forstår viktigheten av en ren og ryddig byggeplass, spesielt i denne fasen. Derfor har vi ekstra fokus på at vi gjør jobben så ryddig som mulig, og sørger for at alt avfall fjernes og håndteres hensiktsmessig i forhold til miljøet.

Design

Design

Gjennom vårt morselskap Tandem Reklame har vi inhouse designere med lang erfaring. De har jobbet med inkluderende design på bl.a. taktile skilter og glassmerking i flere år, universell utforming trenger ikke være kjedelig. De kan kunsten å finne løsninger som gir gode brukeropplevelser og ivaretar en helhetlig grafisk profil samtidig som de tilfredstiller kravene. Vi levererer det meste i alle størrelser og varianter, og utformer et unikt utrykk tilpasset hvert enkelt bygg, eller jobber ut fra en skiltplan.

Produkter

Produkter

Taktila er er komplett leverandør av Taktile skilt- og ledesystemer, glassmerking, teknisk dørmerking og utvendig skilting.

Farefelt
Farefelt består av runde taktile knotter. Disse monteres i et fast mønster for varselfelt. Som regel  i toppen av en trapp eller på steder hvor det kun er noen få trinn. Farefelt skal være 60 cm dype og gå i hele trappens bredde.

Oppmerksomhetsfelt
Oppmerksomhetsfelt forteller at man er ved et knutepunkt. Det kan være en heis, informasjonsskranke eller resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner.

Ledelinjesystem
Ledelinjer er opphøyde (taktile) lister som monteres på gulv for å lede vei mellom viktige funksjoner som trapp, heis, informasjonsskranker og resepsjon og infoskilt. Ledelinjer kan monteres både ute og inne.

Taktile skilt
Skilter og kart med opphevet, følbar informasjon. Et bredt og variert utvalg, men kan selvfølgelig tilpasses etter ønske og behov.

Glassmerking
Folie som monteres direkte på vindu og andre glassfelt. Tilpasset design etter ønske og hvilke krav som stilles. Spør oss gjerne om kravene til merking av glass slik at det er sikret mot sammenstøt og fall.

Håndløpermerking
Små skilt med en svak buet bakside for montering oppå eller under håndløpere / gelender i trapp. Skiltene skal vise hvilken etasje du befinner deg i. Leveres med både taktil (følbar) skrift og med punktskrift (braille).

Teknisk dørmerking
Folie som monteres direkte på dør og tilfredsstiller krav til romnummer.

Trappeneser
Trappeneser gir skisikring og kontrastmarkering i trapp. Vi fører et bredt utvalg, og har varianter som passer både ute og innendørs.

Taktile heller
Heller av betong og støpejern som brukes for å markere kanter eller overganger til trafikkerte områder utendørs. Hellene har riller eller markeringer som er til hjelp for andre sanser enn syn.

Utvendig skilting
Fasadeskilt og pyloner. Vi har lang erfaring som skiltleverandør og leverer alt fra Lysskilt til enkle henvisningsskilt, informasjonsskilt, parkeringsskilt og byggeplasskilt.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.
G� til toppen