Skiltplan

Skiltplan

Du kan spare tid og penger på å utarbeide en skiltplan. En skiltplan skal bidra til styring og kontroll av skiltingen, slik at denne kan holdes på et begrenset, men nødvendig nivå og tilfredsstiller alle krav . Utforming, plassering og detaljering av skilt skal følge prinsippene for universell utforming herunder punkt 9, 10 og 11 i NS 11001-1:2009 skal vektlegges. En skiltplan gir samlet oversikt for hvilke typer skilt som skal benyttes, utforming og informasjon på skiltene og hvor disse skal plasseres. En skiltplan er med på å bidra til et helhetlig, ensartet uttrykk og gjenkjennelse i forhold til f.eks et område, en hel kommune eller en bygning.

Skiltplanen skal sikre at alle viktige funksjoner og steder blir kartlagt og merket på en god måte, og er et godt verktøy for drifting av bygget senere. Vi utarbeider oftest overordnede skiltplaner til kommuner,  men også til private byggherrer. Disse sørger for at all skilting utføres i henhold til godkjent skiltplan for området eller bygningen.

Vi har bl.a. utarbeidet en overordnet skiltplan for Abels Hus i Trondheim.

Rådgiving

Rådgiving

Vi har rådgivere som gjennom mange år har opparbeidet god kjennskap til det som kan synes som et både komplisert og omfattende lovverk. Kravene om universell utforming i henhold til TEK 17 og NS 11001-1:2009 ledelinjer i gulvet, farefelt og oppmerksomhetsfelt ved trapper, trappemarkører, glassmarkører på vinduer og dører, samt generelle informasjonsskilt for å nevne noe.

Vi VET hvordan vi skal gripe tak i lovverket, veileder våre kunder og har gode referanser å vise til. Vår erfaring og kunnskap, er din trygghet.

Ved nye bygg er viktig for oss å komme tidlig inn i prosjektene. Det gjør at vi kan planlegge godt med universell utforming, slik at de ferdige løsningene blir best mulig for alle. Vi bistår også på eksisterende bygg som skal oppgraderes i henhold til krav om universell utforming. Her har vi kompetansen som trengs, og kan finne både gode og rimelige løsninger for å få bygget, eller en hel kommune universelt utformet. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Vi kan lede vei gjennom prosessen gjennom ulike tidsfastsatte mål og legge et godt grunnlag for at flere bygg blir universelt utformet innen tidsfristen.

Montering

Montering

Vi har et nettverk av montører i hele landet, i tillegg til egne montører med lang erfaring. Vi vet hva som skal til og hvilke festemidler som skal brukes, selv på krevende underlag med mye belastning. Montering av ledelinjer, folie/glassmerking og skilt krever nøyaktighet, at man jobber systematisk, effektivt, og ikke minst ryddig. Vi er ofte et av de siste fagene som skal gjøre en jobb på et byggeprosjekt, og forstår viktigheten av en ren og ryddig byggeplass, spesielt i denne fasen. Derfor har vi ekstra fokus på at vi gjør jobben så ryddig som mulig, og sørger for at alt avfall fjernes og håndteres hensiktsmessig i forhold til miljøet.

Design

Design

Gjennom vårt samarbeid med Tandem Reklame har vi inhouse designere med lang erfaring. De har jobbet med inkluderende design på bl.a. taktile skilter og glassmerking i flere år, universell utforming trenger ikke være kjedelig. De kan kunsten å finne løsninger som gir gode brukeropplevelser og ivaretar en helhetlig grafisk profil samtidig som de tilfredstiller kravene. Vi levererer det meste i alle størrelser og varianter, og utformer et unikt utrykk tilpasset hvert enkelt bygg, eller jobber ut fra en skiltplan.

Produkter

Produkter

Taktila® er er komplett leverandør av Taktile skilt- og ledesystemer, glassmerking, teknisk dørmerking og utvendig skilting.

Farefelt
Farefelt består av runde taktile knotter. Disse monteres i et fast mønster for varselfelt. Som regel  i toppen av en trapp eller på steder hvor det kun er noen få trinn. Farefelt skal være 60 cm dype og gå i hele trappens bredde.

Oppmerksomhetsfelt
Oppmerksomhetsfelt forteller at man er ved et knutepunkt. Det kan være en heis, informasjonsskranke eller resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner.

Ledelinjesystem
Ledelinjer er opphøyde (taktile) lister som monteres på gulv for å lede vei mellom viktige funksjoner som trapp, heis, informasjonsskranker og resepsjon og infoskilt. Ledelinjer kan monteres både ute og inne.

Trappeneser og Trappemarkører
Trappeneser gir skisikring og kontrastmarkering i trapp. Vi fører et bredt utvalg, og har varianter som passer både ute og innendørs.

Håndløpermerking
Små skilt med en svak buet bakside for montering oppå eller under håndløpere / gelender i trapp. Skiltene skal vise hvilken etasje du befinner deg i. Leveres med både taktil (følbar) skrift og med punktskrift (braille).

Taktile skilt
Skilter og kart med opphevet, følbar informasjon. Et bredt og variert utvalg, men kan selvfølgelig tilpasses etter ønske og behov.

Glassmerking
Folie som monteres direkte på vindu og andre glassfelt. Tilpasset design etter ønske og hvilke krav som stilles. Spør oss gjerne om kravene til merking av glass slik at det er sikret mot sammenstøt og fall.

G� til toppen