Rådgiving

Rådgiving

Vi har rådgivere som gjennom mange år har opparbeidet god kjennskap til det som kan synes som et både komplisert og omfattende lovverk. Vi følger kravene og retningslinjene om universell utforming i henhold til TEK 17,ISO 23599, NS 11001-1:2017. Vi leverer ledelinjer i gulvet, farefelt og oppmerksomhetsfelt ved trapper og heiser, trappemarkører, glassmarkører på vinduer og dører, samt generelle informasjonsskilt for å nevne noe.

Vi VET hvordan vi skal gripe tak i lovverket, veileder våre kunder og har gode referanser å vise til. Vår erfaring og kunnskap, er din trygghet.

Ved nye bygg er viktig for oss og samarbeidspartnerne å komme tidlig inn i prosjektene. Det gjør at vi kan planlegge godt med taktil merking, slik at de ferdige løsningene blir best mulig for alle. Vi bistår også på eksisterende bygg som skal oppgraderes i henhold til krav om taktil merking. Her har vi kompetansen som trengs, og kan finne både gode og rimelige løsninger for å få bygget, eller en hel kommune universelt utformet. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet, deriblant taktil merking. Vi kan lede vei gjennom prosessen gjennom ulike tidsfastsatte mål og legge et godt grunnlag for at flere bygg blir universelt utformet i fremtiden.

Montering

Montering

Vi har den kunnskapen som kreves for å installere taktile elementer som er funksjonelle, passer inn i miljøet, og er ihh. til gjeldene regelverk. Kunnskap er vårt viktigste verktøy når vi monterer produktene. Vi vet hvilken behandling forskjellige underlag krever og har erfaring og metoder for å gjennomføre installasjonen riktig.

Vi samarbeider med flere landsomfattende nettverk av gulv- og flisleggere i hele Norge. Når du ansetter oss for å utføre installasjonen, kan du være sikker på at den utføres av erfarne installatører som alle har den faglige kunnskapen som kreves for å montere Taktila produkter.

Montering av ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og farefelt krever nøyaktighet, at man jobber systematisk og effektivt. Vi er ofte et av de siste fagene som skal gjøre en jobb på et byggeprosjekt, og forstår viktigheten av en ren og ryddig byggeplass, spesielt i denne fasen. Taktila® elementer krever ingen boring, og det blir hverken støv eller støy når det monteres, og det monteres raskt og enkelt med våre maler.

Prosjektering

Prosjektering

Vi har spesialkompetanse på taktil merking i gulv, og ressurser til å prosjektere merkingen, slik at du kan være trygg på at den taktile merkingen i ditt bygg blir montert riktig. Vi kommer fram til den beste løsningen ut fra behov, ressurser og gjeldene krav. Resultatet er en langsiktig løsning som overholder de lover og forskrifter som til en hver tid gjelder, og fremfor alt er passer alle brukerne. Spør oss om råd, vi hjelper gjerne med beregning og prosjektering, selv om du monterer selv.

 

G� til toppen