Taktil merking i trapp

Farefelt, varselfelt, trappemarkør og oppmerksomhetsfelt