SPØRSMÅL OG SVAR FRA WEBINAR OM TAKTIL MERKING

24. mars 2021

Vi har nå laget en opplisting av spørsmål som kom inn under og etter webinaret om Taktil merking og lagt inn svar på spørsmålene her.

Er det ikke krav til sterkere kontrastfarger på glassmarkeringer?


Det står ingen ting om luminanskontrast i byggeforskriftenTEK17, så det er rom for tolkning her. Det står at den skal være godt synlig. Bakgrunnsfargen på veggene bak glasset er med og bestemmer hva som gir best synlighet.

Slik jeg har lest dette så er frosting ikke god nok kontrastmerking, det skal være gjennomfarget folie med god kontrast til veggene bak glasset.

Det er riktig at det er sikrere å oppnå god synlighet ved bruk av gjennomfarget folie, men det står ikke definert i TEK17. 

Må det også merkes på begge sider av glasset pga refleksjon?


I TEK 17 står det ingen ting om at det skal merkes på begge sider av glasset men i NS 11001-1:2018
merkingen skal stå i kontrast til bakgrunnen, og den skal plasseres på begge sider av glasset for å bryte reflekser.

Etasjemerking vegg: Holder det med luminanskontrast opp mot bakgrunn, eller må det være taktile?

Her skal det være taktile, følbare skilt eller taktile løse tall. Luminanskontrasten til bakgrunn skal være minimum 0,8.

Er det samme NS som gjelder for oppmerking av utomhus eller er det en egen?

Ja. Utomhus markering er beskrevet i NS11001-1:2018. For merking av oppmerksomhetsfelt, farefelt eller ledelinjer utendørs anbefaler vi å benytte taktile heller som felles ned i grunn. Disse kan enten være støpt i betong eller støpejern.

Hva om noen ønsker heldekkende print på glassfelt og dører, da blir det vanskelig med ulik merking på dør og nærliggende glassfelt?

Ja, da må man være litt kreativ for å løse det, men det skal være forskjellig merking på glass i dør og glass ved siden av dør. Kravet om ulikt mønster i glassmarkøren for dør og det nærliggende glassfeltet er gitt for at personer lettere skal kunne se at det er en dør i feltet.

Etasjemerking vegg skal vel ha taktil utførelse med punktskrift i tillegg?

Det er fint med begge deler, men det står ikke noe om krav til punktskrift /brailleskrift ifb. taktile etasjetall. Utdrag fra TEK17:
Etasjetall skal være visuelt og taktilt lesbart i alle etasjer.

Kan man bruke fliser som takttil merking? Farefelt og oppmerksomhetsfelt og trappenese?

Det er fullt mulig å bruke fliser hvis de har taktilt mønster (rundinger for fare og streker for oppmerksomhet ) og de har tilstrekkelig luminanskontrast. Merk: Montering av disse er ofte en utfordring for å oppnå tilstrekkelig bredde og dybde på feltet.

TEK10 – ble det ofte brukt eksempelvis frosted folie som merking av glass. Forstår at TEK17 er ikke dette gjeldende og må være større kontrast?


Det er fortsatt samme ordlyd vedr. glassmerking i TEK17 og TEK10.
Tek 17 – §12-17 Vindu og andre glassfelt Punkt 2 står det:
Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt. 

Er minimumskravet til ledelinje kun fra hovedinngang til enten resepsjon eller infotavle? Ser at det veldig ofte tegnes forskjellig. f.eks fra hovedinngang til resepsjon, videre til trapp, heis og WC. Hva er egentlig kravet?


Det er ikke helt konkrete minimumskrav, og det er rom for tolkning når det gjelder ledelinjer, og derfor tegnes det ofte forskjellige løsninger her. Hovedprinsippet i uu er at alle skal ha like muligheter til å bevege seg rundt i et bygg, derfor leder noen f.eks til en resepsjon hvor det er mulig å spørre/få informasjon eller til en infotavle med kart som gjør at det er mulig å orientere seg videre i bygget.

Utdrag fra TEK17
h) Store rom, der sentrale ganglinjer går på tvers av åpne arealer, skal ha definert gangsone eller nødvendig ledelinje. En skal unngå å bruke mønster i gulv som gir villedende retningsinformasjon.

Hensikten med kravet er å gjøre det mulig å orientere seg og finne veien i store rom. Arkitektoniske virkemidler for veifinning er normalt et bedre valg enn kunstige ledelinjer. Gangsoner markert med kontrast og annet materiale kan bidra til å lede mot et målpunkt, for eksempel fram til en resepsjon, heis, trapp eller lignende. Soneinndeling skaper tydelige, lesbare og ryddige arealer. Dersom gulvflaten har mønster er det vanskeligere å markere gangsoner eller ledelinjer. Bruk av kunstige ledelinjer kan ikke kompensere for mønster som villeder.

Vi skal bygge et bo og dagsenter hvor det er tegnet ledelinjer bare på 1 etasje av 7 etasjer. Hvor mye ledelinjer er det krav til å ha?

Det finnes ingen krav til hvor mye ledelinjer man skal bruke i et bygg. For ditt tilfelle er dette tegnet inn da det i første etasje kaaskje finnes resepsjon/ informasjon som det kan ledes rett til fra hovedinngang. Videre derfra er det vanlig å lede videre til kommunikasjonsvei som trapper og heiser. Det viktigste er at ledelinjene må føre til ny informasjon, som kan være i form av skilt, lyd eller en person.

Hva er minstekravet for høyde på taktile elementer?

Det finnes ingen Norske standarder som regulerer høyden på ett taktilt gulvelement. Den europeiske standarden ISO23599:2019 anbefaler 4 mm innendørs, mens Norsk Blindeforbund har anbefalt en høyde på 3 mm +/- 1mm.

Er det noe krav til tykkelse på de taktile skiltene?

Nei. De skal være følbare.