øyvind

Webinar om Taktil merking

VI HAR GRATIS LYNKURS FOR DE SOM ØNSKER Å VITE MER OM KRAVENE TIL TAKTIL MERKING

 

  • NESTE WEBINAR: onsdag 24.mars
  • TIDSPUNKT: Kl.10.00 - 11.00

Det er fortsatt mye som gjenstår med hensyn til universell utforming og tilgjengelighet rundt omkring i Norge. Vi ser at det er et kompetasebehov hos både eiendomsselskap, kommuner, byggherrer, arkitekter, skiltfirma og malere om hvordan de kan ivareta taktil merking på en god måte i sin planlegging.

Her lærer du:

  • Hvilke krav gjelder ved merking ved trapp og heis jmf byggeforskrifter TEK17 og Norsk standard. (oppmerksomhetsfelt, farefelt)
  • Taktile ledelinjer. Hva skal de lede til?  Start/stopp og vendefelt .
  • Hvilke grep kan gjøres for å øke graden av universell utforming i eksisterende bygg med taktil merking i gulv
  • Hvordan ivareta dette feltet i planleggingen
  • Kalkulering av omfang og kostnader

Webinaret passer ypperlig for deg som har ansvar for bygg som skal følge Tek17, enten det er nye eller eksisterende bygg som renoveres. Det vil si alle arbeidsbygninger og anlegg der publikum har tilgang, som kontorer, lager, skoler, sportsarenaer, kulturhus, kino, museum, bibliotek, offentlige kontorer og lignende. Får du ikke sett det direkte så får du opptaket tilsendt på e-post i etterkant.

Kursholder:
Øyvind Haugan, Taktila AS.
Øyvind har solid kunnskap rundt temaet universell utforming og prosjektering av taktil merking av bygg, og svarer gjerne på spørsmål underveis.

Gratis å delta, masse å lære! Meld deg på her: