Taktil-merking-Beredskapshuset-013

ledelinje i diagonal og farefelt foran trapp