Hvordan øke graden av universell utforming i eksisterende bygg?

Hvor langt har vi egentlig kommet i Norge når det gjelder universell utforming? Det er fortsatt mye som gjenstår spesielt innen transport og eksisterende bygg.

Bufdir har laget en statusrapport på dette. Målet med universell utforming er å favne alle, men det er i ulik grad mulig å få dette til i praksis, og kanskje spesielt i eksisterende bygninger. Fagfeltet universell utforming er svært bredt og omfatter en rekke fagområder. Merking av trapper, heiser, ledelinjer i gulv og merking av glass er eksempel på enkle tiltak som kan være med på å øke graden av universell utforming i et bygg.

Det er en stor utfordring at ikke alle eksisterende «publikumsbygg» er universelt utformet og skolesektoren er tatt fram som et eksempel på et område som bør prioriteres fremover.

For noen tiltak, for eksempel taktil merking er det åpenbart at det kan gi mindre uhell og ulykker i trapper. Spesielt for synshemmede som opplever flere uhell og får oftere brudd og hodeskader på grunn av bygningsmessige forhold, sammenliknet med resten av befolkningen. (Ref: ssb.no).

FORESLÅR TILTAKSPAKKE FOR SKOLEBYGG

Som ledd i arbeidet med å få den norske økonomien i gang igjen i koronakrisen foreslår brukerorganisasjonene FFO, Unge funksjonshemmede og SAFO en tiltakspakke for universell utforming av skolebygg. Brukerorganisasjonene ber regjeringen følge opp «Veikart for universell utformet nærskole 2030» og bevilge 200 millioner kroner i øremerkede stimuleringsmidler til kartlegging av status, planlegging og aktuelle tiltak for å igangsette universell utforming av landets grunnskoler.

Marit Kvål og Øyvind Haugan i Taktila.

– Tiltak fra regjeringen og stat som stimulerer renovering og rehabilitering i kommunal og fylkeskommunal regi vil nok være tema fremover og å legge gode planer for utbedringer er noe av nøkkelen her for ett godt fungerende resultat. Sier Marit Kvål, Seniorkonsulent og rådgiver universell utforming i Taktila.

HVA KAN GJØRES VED REHABILITERING AV GAMLE BYGG

Mange har eksisterende bygg der montering ofte kan være utfordrende, samt bygg som er i daglig bruk. Taktila® ledelinjesystem kan monteres på alt fra gamle, slitte steintrapper til korthåret teppegulv, og passer på steder det ferdes mye folk. Her kan du lese mer om hvordan taktil merking ble gjort under rehabilitering på NTNU.

Taktila har god kompetanse på krav og regelverket i TEK 17 og NS 11001-1:2018. Vi kan være en støttespiller og gi råd både i prosjekteringsfasen og veilede i hvordan produktene monteres riktig. 


Taktila setter jevnlig opp ulike webinarer for alle som er ønsker å lære mer om taktil merking.

Gratis å delta, masse å lære! Se dato for neste Webinar her.