Taktila®

Dette er TEK17-kravene til trapp

Byggteknisk forskrift TEK17 stiller krav til universell utforming og merking av trapper. Trapper skal være godt merket, i begge ender og underveis i trappeløpet.

Byggteknisk forskrift TEK17 stiller krav til universell utforming og merking av trapper. Trapper skal være godt merket, i begge ender og underveis i trappeløpet.

Dette er kravene til trapp:

 • Trinnene skal være markerte
 • Farefelt i toppen
 • Oppmerksomhetsfelt i bunnen
 • Håndløpermerking med etasjenummer
 • Taktilt etasjetall ved trappeløpet

TEK17-kravene til trapp står beskrevet i Byggteknisk forskrift § 12-14. La oss gå nærmere inn på kravene i punktene over.

Farefelt og oppmerksomhetsfelt

Krav om farefelt og oppmerksomhetsfelt for trapper er en del av kravene om universell utforming av trapper. Markeringen gjør trapper trygge for alle.

I toppen av trappa er det krav om at det skal være et farefelt på gulvet. Dette indikerer at det er en nivåforskjell. I bunnen av trappa skal det være et oppmerksomhetsfelt som indikerer at man nærmer seg et viktig punkt som en trapp eller høydeendring, eller at faren er over.

Farefelt markeres med runde taktile knotter og plasseres med et inntrinns avstand fra nivåendring i fallretning eller trappens øverste trinn.

Oppmerksomhetsfelt markeres med taktile tverrgående ribber eller barer, og skal markeres helt inntil trappen.

Farefelt og oppmerksomhetsfelt skal:

 • Markeres taktilt og visuelt
 • Være 0,6 m i dybde og dekke hele bredden til trinnet
 • Ha en kontrast på 0,8 i forhold til gulvet
 • Være sklisikre tilsvarende R10
 • Ha et mønster som følger ISO-standarden som sier at det ikke skal være for stor avstand mellom mønsteret

  Kravene gjelder ikke for mellomrepos. Det vil si et repos som ikke har utgang til annet areal.
Lyse taktile elementer montert ved trapp med mørkt gulvbelegg

Markerte inntrinn

Kanten av trappetrinnene, inntrinnet, skal være markert med en kontrastkant.

Markeringen skal:

 • Følge hele bredden av trinnet
 • Være maks 0,04 meter bred
 • Ha en luminanskontrast på 0,8

Markeringen skal ikke være bredere enn 0,04 meter slik at det er mulig å se kantmarkeringen fra toppen av trappen. For at markeringen skal være godt synlig, skal den følge hele bredden av trinnet og ha nok kontrast til fargen på trappetrinnet.

Veiledning til tredje ledd bokstav b
( Kilde: dibk.no Veiledning til tredje ledd bokstav b )

Håndløpermerking: et TEK17 krav

I TEK17-kravene til trapp er det krav om at håndløperen skal ha etasjetall. Etasjen trappen går opp fra skal markeres med tall og blindeskrift i starten av rekkverket. Da blir det lett for alle å vite hvilken etasje man er i. Dette er også viktig ved rømning.

Håndløperen skal:

 • Følge hele trappeløpet, også rundt repos
 • Ha en luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til bakgrunnen
 • Ved begynnelsen av hver etasje skal etasjeangivelse markeres taktilt slik at blinde og svaksynte kan lese hvilken etasje de er i
 • Føres minimum 0,3 meter forbi øverste og nederste trinn og ha en avrundet avslutning
( Kilde: dibk.no Veiledning til tredje ledd bokstav b )

Taktile etasjetall

Ved trappeløp og heis skal det stå et visuelt og taktilt etasjetall – i alle etasjer. Skilting og merking er viktig for å sørge for at besøkende har oversikten og finner fram i bygget.

Om trappen er i et eget trapperom og bygget også har heis, må begge deler markeres med taktile etasjetall.

Taktile etasjetall skal:

 • Monteres på veggen i hver etasje
 • plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og gående
 • Plasseres i høyde mellom 0,8 og 1,2 meter over gulvet, og minimum 0,5 meter fra innvendig hjørne
 • Bygge 0,8 mm slik de er følbare og kan leses med fingrene
 • Ha en luminanskontrast på minimum 0,8 i forhold til fargen på veggen
Kilde: dibk.no Veiledning til sjette ledd bokstav c

Universell utforming av trapper

Trapper som følger TEK17-kravene, følger kravene til universell utforming. Universell utforming er bra for alle. Det er lettere å finne fram når det er tydelig skiltet hvilken etasje man befinner seg i, og det er en fordel med et mønster som bygger opp fra gulvet slik at vi blir varslet om nivåforskjeller.

Vil du vite mer om taktil merking og universell utforming?

Ta kontakt med oss, eller les mer om taktil merking her.

Les mer om taktil merking og se våre produkter


Mer om krav til trapper

I Byggteknisk forskrift § 12-14 står alle TEK17-kravene til trapper godt beskrevet, også byggtekniske krav.

Gå til Direktoratet for byggkvalitet