Byggteknisk forskrift TEK17:

Taktil merking og kravene du må vite om universell utforming

Universell utforming av bygninger er viktig for at flest mulig skal ha en likeverdig mulighet til å bruke bygningen. Merking av trapp, heis, ledelinjer i gulv og merking av glass er eksempler på enkle tiltak som kan være med på å øke graden av universell utforming.

Taktil merking er en viktig del av universell utforming. I Byggteknisk forskrift TEK17 er kravene til universell utforming godt definert. Kontrastmerking og taktile komponenter gjør det enklere å finne fram i bygninger og uteområder.

Dette er taktil merking for universell utforming:

 • Farefelt og oppmerksomhetsfelt
 • Markering i trapp og etasjer
 • Glassmerking
 • Ledelinjer

Farefelt og oppmerksomhetsfelt

Farefelt og oppmerksomhetsfelt varsler om nivåforskjeller enten det er trapp, et enkelt trinn, rulletrapp eller rullebånd det er snakk om. 

Er det fare for å ramle ned, skal du bruke farefelt-markering. Farefelt merkes tett inntil faren med runde taktile knotter. Oppmerksomhetsfelt indikerer at man nærmer seg et viktig punkt som en høydeendring, og merkes med taktile linjer.

Farefelt og oppmerksomhetsfelt skal:

 • Markeres taktilt og visuelt
 • Være 0,6 m i dybde og dekke hele bredden til trinnet eller båndet
 • Ha en kontrast på 0,8 i forhold til gulvet
 • Være sklisikre tilsvarende R10 eller R11
 • Ha et mønster som følger ISO-standarden. Det skal ikke være for stor avstand mellom mønsteret
Varselfelt foran rulletrapp i antrasitt farge

Rulletrapper og rullebånd

For rulletrapper og rullebånd anbefaler vi å bruke farefelt i begge ender. Det gjør det fleksibelt om du ønsker å snu retningen på et tidspunkt. Det er nemlig lov å bruke farefelt både i start og slutt av rulletrapper og rullebånd.

Trappemarkører

For å oppfylle kravene til universell utforming i trapper skal alle trapper ha markerte inntrinn, farefelt i toppen, oppmerksomhetsfelt i bunnen, håndløpermerking og taktile etasjetall.

Les om taktil merking av trapp her.

Glassmerking

Glassfelt og glassdører skal ha kontrastmerking for å unngå sammenstøt. Da er det viktig at markeringen er godt synlig for alle, også for små barn og personer med ulik synsevne.

Det må være forskjell på markeringen av døren og glassfeltet så alle skjønner hvor døra er.

Glassmerking skal:

 • Være synlig fra begge sider i to høyder: 0,9 og 1,5 meter over gulvet
 • Ha senter mellom 0,9 og 1,5 meter over gulvet
 • Ha et felt som er mellom 5 og 10 cm høyt
 • Være ulik på glass i dør og glassfeltet
korrekt glassmerking ich. til TEK17
TEK17 § 12-17: Glassfelt som er kontrastmerket med glassmarkør som er synlig fra begge sider og i to høyder, med forskjellig mønster i døren og glassfeltet.

Ledelinjer

Ledelinjer gjør sammen med skilting og merking det enklere å orientere seg i bygninger. De har som funksjon at de skal lede folk til sentrale steder i et bygg som resepsjon, heis, trapp og toaletter.

Bruk av ledelinjer henger sammen med plan for gjennomstrømning i bygget, og er ofte noe arkitekten tenker på. Ledelinjer er spesielt viktig i store, åpne rom. Naturlige ledelinjer som møblering og vegger som ledevegg, er ofte gode løsninger.

Når det trengs ekstra markering, er det taktile ledelinjer som må til.

Taktile ledelinjer skal:

 • Ha annen struktur enn gulvet
 • Være sklisikre tilsvarende R10
 • Ha en kontrast på minimum 0,4 mot omkringliggende flater
ledelinjer som leder fram til en resepsjon

Gulvflater med mønster gjør det vanskeligere å markere gangsoner eller ledelinjer. Sørg for å unngå å bruke mønster i gulv som gir villedende retningsinformasjon. Bruk av kunstige ledelinjer kan ikke kompensere for mønster som villeder.

Kontakt oss om taktil merking

Universell utforming er til for å utforme byggverk slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Det mener vi i Taktila® er ekstremt viktig. Vi kan alt om taktil merking for universell utforming.

Produktene våre er, som eneste aktør innen taktil merking, produsert i Norge. Miljø er viktig. Derfor bruker vi resirkulerte materialer som er slitesterke og har 5 års garanti på alle våre produkter.

Les mer om taktil merking og se våre produkter