Ledelinjer

Taktile ledelinjer for blinde – Kravene du må følge for universell utforming

Omgivelsene våre skal være tilgjengelig for alle. Taktile ledelinjer hjelper blinde og svaksynte med å finne frem til viktige funksjoner, og krav om ledelinjer er blant kravene som stilles til universell utforming.

Blinde og svaksynte er avhengige av at omgivelsene er mest mulig selvforklarende. De aner bare det som er tett innpå og hvordan omgivelsene oppleves taktilt, og mangler den store oversikten seende som oftest har.

Taktile ledelinjer får omgivelsene til å henge sammen.

Ofte kan naturlige ledelinjer som møblering og ledevegger være gode løsninger. I store, åpne rom er det som regel nødvendig med taktile ledelinjer.

Taktile ledelinjer og ledelinjesystem

Taktile ledelinjer er opphøyde elementer, montert etter hverandre på gulvet, som leder vei mellom viktige funksjoner. Trapp, heis, informasjonsskranker, resepsjon og infoskilt er eksempler på funksjoner det skal være lett å finne fram til for alle.

Ledelinjer inngår som en del av et ledelinjesystem som henger sammen med planen for gjennomstrømning i bygget.

Stoppfelt markerer stopp på ledelinjen. Dette kan for eksempel være ved en korridordør eller ved ankomst til et vaktrom.

Vendefelt markerer at ledelinjen skifter retning, og skal plasseres ved hvert kryss eller retningsendring langs ledelinjen.

 

Ledelinje
Stoppfelt
Vendefelt

Merking av farefelt og oppmerksomhetsfelt ved trapper og rulletrapper, merking i trappeløp, etasjemerking og glassmerking er annen taktil merking som er viktig med tanke på universell utforming.

 Universell utforming er bra for alle. Det er lettere å finne fram når det er tydelig skiltet hvilken etasje man befinner seg i, og det er en fordel med et mønster som bygger opp fra gulvet slik at vi blir varslet om nivåforskjeller.

 Les mer om taktil merking og universell utforming.

Krav til taktile ledelinjer for blinde

Taktile ledelinjer har til hensikt å lede en person fra et punkt til et annet. De kan bestå av en eller flere parallelle linjer.

Taktile ledelinjer skal:

  • Ha annen struktur enn gulvet
  • Være sklisikre tilsvarende R10
  • Ha en kontrast på minimum 0,4 mot omkringliggende flater

Gulvflater med mønster gjør det vanskeligere å markere gangsoner eller ledelinjer. Unngå derfor mønster i gulv som kan gi villedende informasjon om retning.

Kontakt oss om taktil merking og universell utforming

Universell utforming er til for å utforme byggverk slik at så mange som mulig kan delta aktivt – uavhengig av funksjonsevne. Det mener vi i Taktila® er ekstremt viktig.

Produktene våre er, som eneste aktør innen taktil merking, produsert i Norge. Miljø er viktig. Derfor bruker vi resirkulerte materialer som er slitesterke og har 5 års garanti på alle våre produkter.

Kontakt Taktila®

Les mer om taktil merking og se våre produkter