TAKTILA:

Først ute med miljødeklarasjon (EPD) på taktil merking

TAKTILA® gjør det enda enklere å ta bærekraftige materialvalg også når det kommer til den taktile merkingen i bygg.

Resirkulert råmateriale i elementene, lang levetid og helnorsk produksjon gjør at materialenes miljøpåvirkning er minimal gjennom hele livsløpet.

Helnorsk produksjon

Vi er stolte av å kunne si at vi har en helnorsk produksjon. De taktile elementene er gjenbrukte materialer fra f.eks dashbordet på en bil som ikke lenger ruller på veien. Nå viser materialene vei, i ny drakt.

Helnorsk produksjon fra fabrikken i Trøndelag.

Siste stopp før elementene sendes ut til våre kunder, er innom arbeidsmarkedsbedriften Fides i Stjørdal. Her har de full kontroll, hvor de monterer tapen som gjør at elementene sitter bom fast i underlaget. En populær og givende jobb, om vi skal tro gjengen rundt arbeidsbordet. Her kan du lese mer om hvordan samarbeidet med Fides gir flere en meningsfull arbeidshverdag.

Dokumentert minimalt fotavtrykk

Alle materialer som inngår i et bygg, skal tilfredsstille en rekke kvaliteter for å kunne svare til miljøkvaliteter i henhold til plan- og bygningsloven. I EPD-dokumentet får du en komplett og åpen informasjon om produktets egenskaper og miljøpåvirkning, og produktets fotavtrykk  gjennom hele livsløpet. Les mer på EPD Norge sine sider.

Hva er en EPD?

Våre produkter er nå blitt miljødeklarert, på fagspråket kalt EPD. Enkelt forklart er en EPD et kortfattet dokument som beskriver miljøpåvirkningen et produkt har. EPDene er utarbeidet av Asplan Viak, verifisert og godkjent av EPD Norge. Dette dokumenterer produktenes miljøprestasjoner på en objektiv, verifisert og troverdig måte. Miljødeklarasjonen er ment for å imøtese og tilfredsstille både offentlige og private krav til miljødokumentasjon både nasjonalt og internasjonalt. For å kunne motta EPD, er man først og fremst nødt til å ha et produkt eller en tjeneste som er mer miljøvennlig enn sammenlignbare produkter ut fra internasjonale regler kalt PCR (product category rules). 

Lett tilgjengelig informasjon

Miljømerkede produkter er ingen garanti for en bærekraftig bygning som helhet. Først når de er en del av et bygg, er det mulig å vurdere den helhetlige miljøpåvirkningen. All informasjon ligger lett tilgjengelig på nett hos EPD-Norge. Valg av miljødeklarerte materialer og tjenester reduserer den samlede ressurs- og miljøbelastning for et bygg i sin helhet.

Som arkitekt, utbygger eller entreprenør kan du nå være 100% sikker på at miljøbelastningen på de taktile elementene fra Taktila® er minimale – og godt dokumentert. De er en bærekraftig, kostnadseffektiv løsning for alle bygninger og gjør det mulig å oppretteholde krav om universell utforming i både eksisterende og nye bygg på en bærekraftig måte.Her finner du Taktila® sine EPDer.


Farefelt foran trapp på