Karmøy – kommunen som viser vei!

Langt ute i vest finner vi Karmøy kommune, en øykommune som har jobbet hardt i mange år for å gjøre kommunens mange tilbud og naturopplevelser tilgjengelig for alle. Med slagordet «kommunen som vil at du skal lykkes», og ambisjoner om at alle skal få delta – uansett forutsetninger, har de blitt en kommune som viser vei!

To av hovedpersonene bak er avdelingsleder Trygve Utvik og Ingeniør Mersad Ajkunic, begge ansatt i Karmøy kommune, avdeling Byggforvaltning.

Vi har jobbet med dette over mange år, og nå begynner vi å se resultatene av all tiden vi har lagt ned. Det er jo godt å kjenne på at man har vært en del av denne viktige prosessen, med å gjøre kommunen mer tilgjengelig for alle som bor her, og de som kommer på besøk. Forteller de to.

Det startet med kartlegging av behovene. Hvilke bygg, områder og tilbud som ikke var like tilgjengelig for alle. Det ble satt i et system hvor man rangerte oppgraderingene etter viktighetsgrad og kostnadene for oppgradering.

Idrettsanlegg, skoler, kulturhus, turstier, fiskeplasser, kinoen og lekeplasser har nå blitt tilgjengelig for flere – eksempelvis rullestolbrukere og mennesker med nedsatt syn eller hørsel. Vi mener jo at det er en selvfølgelighet at alle mennesker skal ha mulighet til å delta, og nå har vi gjort noe med dette gjennom denne prosessen. Forteller Mersad, Ingeniøren som har jobbet mye med prosjektet de siste 5 årene.

Vi mener jo at det er en selvfølgelighet at alle mennesker skal ha mulighet til å delta, og nå har vi gjort noe med det gjennom denne prosessen.

Mersad Ajkunic, Ingeniør

Øykommunen har mye natur, da spesielt sjø og hav. Fiskenæringen er stor, og de har en rik historie. Ett eksempel på tilgjengeliggjøring kommunen har gjort, er tilrettelegging av fiskeplasser. Med brede og gode stier som gjør det lett å komme seg til og fra for de som kanskje trenger litt mer stabil vei å ta seg frem på. – Og så kan de fiske fra en tilrettelagt «brygge» med rekkverk for ekstra trygghet.

Kinoen har også fått en real overhaling, med lysende ledelinjer, heis, seter som kan flyttes på. – De som sitter i rullestol skal ikke sitte på sidelinja som det har vært før, de sitter på lik linje som alle andre, og er en del av gjengen, forteller Mersad entusiastisk.

Her et lekeapparat på en lekeplass i Karmøy kommune, som tilrettelegger for at også rullestolbrukere kan få delta i leken.

Men det handler ikke bare om de som benytter rullestol, eller som er svaksynte. Besteforeldre og oldeforeldre skal enkelt finne frem på idrettsarrangementer, så de får sett sine håpefulle i aksjon. Da er det viktig med god skilting og enkel tilgang til bygg og tribune, og kanskje ekstra viktig for de som er dårlig til beins.

Hvilke tips og råd har dere til andre kommuner som ønsker å gjøre det offentlige rom mer tilgjengelig for sine innbyggere?

Trygve Utvik (t.v) og Mersad Ajkunic viser frem ledelinjene som er lagt på det eksisterende gulvet til servicetorget i Karmøy Rådhus.

Start med å kartlegge kommunen – bygningsmassene og utmark. Hvilke behov finnes for å få det mer tilgjengelig – og hva bør prioriteres først. Finnes det løsninger som ikke tar for mye ressurser, kan man jo starte der. Bruk nettverket mellom kommuner og finn gode idéer dere imellom, slik vi har gjort. Det er viktig å få med beslutningstakere på laget. Prat sammen internt i gangene, sett kostnadsrammer og få det opp på agendaen, forklarer Trygve Utvik.

At det finnes løsninger som gjør det enkelt å få gamle bygg mer tilgjengelig for alle, gjør det jo enklere for oss. Man trenger ikke å bytte ut en hel trapp, eller bytte ut gulvet for å få inn ledelinjer eller trappemerking, konstanterer Mersad. Vi har lagt taktil merking på Karmøy Rådhus, Karmøy hovedbibliotek, Karmøyhallen og Karmøy kulturhus for å nevne noen, avslutter Mersad Ajkunic.

Legging av den taktile merkingen er utført av det lokale malerfirmaet Risanger og sønn AS.

Taktil merking ved trappene i Karmøy rådhus, lagt på eksisterende underlag.
Ledelinjene inne i rådhuset er av den lyse varianten, for mest mulig kontrast for svaksynte. Her er det lagt ledelinjer til Servicetorget men også videre innover i bygget.

Vi heier på kommuner som Karmøy, som tar ansvar  og tilrettelegger for at alle skal ha de beste forutsetningene for å delta i samfunnet!