Rehabilitering med Taktila® ledelinjesystem

Leverer over all forventning

Rask levering, enkle maler og godt feste. Malermester Blakstad legger taktil merking på gulvene i de gamle trappene på NTNU.

Vi gikk over til elementer fra Taktila® i høst, og har lagt dem på forskjellig underlag. De sitter godt, sier Harald Hårstadstrand i Malermester Blakstad.

Rask levering, enkle maler og godt feste. Malermester Blakstad legger taktil merking på gulvene i de gamle trappene på NTNU.

Studenter løper opp og ned trappene i Trondheim. Trafikken er enorm og påkjenningen til den taktile merkingen i gulvet er stor. Malermester Blakstad bruker elementer fra Taktila® når de skal følge opp forskriften om merking av trapper i de gamle NTNU-bygningene. I høst startet de arbeidet, og så langt er erfaringen veldig god.

-Leveringstiden betyr mye for oss, og den er veldig rask. Vi har fått elementer levert på dagen. Det gjør arbeidet vårt enkelt og at vi kan være mer fleksible, sier Harald Hårstadstrand i Malermester Blakstad.

Tilbakemeldingene er også at elementene er skilsikre. Taktila® har sertifisert elementene i England. Testene utført med både olje og vann der friksjon er målt mellom underlag og såle. Gulvelementene holdt mål, og er klassifisert etter R10. I trappene på NTNU blir det ofte bløtt og glatt, og Harald Hårstadstrand har lagt merke til hvor sklisikre elementene er.

-Vi ser at de er bra også når underlaget blir bløtt. Vi gikk over til elementer fra Taktila® i høst, og har lagt dem på forskjellig underlag. De sitter godt, sier han.

Kollega Fredrik Arnesen er enig. Malermester Blakstad legger gulvelementer på blant annet tepper, fliser og behandlet betong.

– Du må legge riktig, for det er nesten slik at hvis du mister et element på gulvet med limsiden ned, blir det sittende bom fast der og er nesten umulig å fjerne, sier Arnesen.

NTNU har valgt å bruke bare korte elementer på oppmerksomhetsfelt fordi de likte designet på disse best. De korte elementene er også egnet i gamle bygg der trapper kan være slitte og ujevne. Det finnes flere ulike maler som brukes når elementene skal legges, enten du velger korte eller lange elementer, eller en kombinasjon av begge.

Rehabilterte trapper  på NTNU i Trondheim
Kollegaene Hårstadstrand og Arnesen i Malermester Blakstad AS ved en av de mange rehabilterte trappene på NTNU i Trondheim.

-Vi syns designet er fint, sier Hårstadstrand.

Det tar dessuten kortere tid å legge elementer som limes. Underlaget blir ikke ødelagt med at man må borre hull i gulvet, og tilbakemeldingene er at limet sitter. Universitetet har om lag 40 000 studenter totalt, og det sier seg selv at enkelte trapper og bygninger har ekstra stor trafikk i løpet av en dag. Elementene får virkelig testet seg under slike forhold. Tykkelsen og design på de taktile elementene er nøye gjennomtenkt og testet. De bygger marginalt i høyden, men er fortsatt innenfor kravet og oppfyller behovene til svaksynte og blinde.

-Vi får veldig gode tilbakemeldinger og for oss er det som sagt veldig viktig at leveringstiden er så god som den er, sier Hårstadstand.

Farefelt foran trapp
Elementene er godt egnet i gamle bygg. Den spesielle 3M™ VHB™ Tapen føyer seg til underlaget, noe som kan være en fordel der trapper og gulv kan være slitte og ujevne.