SINTEF-TESTET

Taktil merking av resirkulert materiale varer lenge og sparer miljøet

Taktila bidrar til en sirkulær økonomi ved å gjenbruke hard returplast fra industrien, som for eksempel kommer fra dashbordet på en bil eller dataskjermer. Testene viser at det er fullt mulig å benytte resirkulert råstoff i merkingen, uten at den løsner, mister egenskaper eller farge over tid - det er en liten seier for miljøet.

 

Taktil merking
Taktil merking er elementer som er følbare, eller taktile, som gjør det enklere å finne fram i bygninger og uteområder. Trapper merkes for eksempel med et farefelt i toppen og et oppmerksomhetsfelt i bunnen.

EPD - Miljødeklarasjon
TAKTILA® gjør det enda enklere å ta bærekraftige materialvalg også når det kommer til den taktile merkingen i bygg.
Resirkulert råmateriale i elementene, lang levetid og helnorsk produksjon gjør at materialenes miljøpåvirkning er minimal gjennom hele livsløpet. Våre produkter er derfor når nå blitt miljødeklarert, på fagspråket kalt EPD. Enkelt forklart er en EPD et kortfattet dokument som beskriver miljøpåvirkningen et produkt har. EPDene er utarbeidet av Asplan Viak, verifisert og godkjent av EPD Norge. Dette dokumenterer produktenes miljøprestasjoner på en objektiv, verifisert og troverdig måte. Du kan lese mer om dette her.

100 % resirkulert plast
Avfall er en verdifull ressurs. Vi bruker resirkulert plast i våre taktile elementer. Dette er hard returplast fra industrien, som for eksempel dashbordet fra biler og plasten rundt dataskjermer. Dette blir omdannet til ressurser som brukes i den Taktile merkingen vi produserer i Norge.

En sirkel som illustrerer hvordan livssyklusen til produkter er i Sirkulær økonomien. Illustrasjon.

Plasten i våre produkter er armert med glass. Det gjør at merkingen er slitesterk og holder år etter år. Men hvor godt sitter den egentlig? SINTEF har sett på saken.

På Trondheim lufthavn Værnes blir den taktile merkingen stadig vekk utsatt for kofferthjul, vann, sand, såpe og ett og annet uhell. De siste tre årene har i snitt 12 000 mennesker passert merkingen daglig.

Hard påkjenning: Millioner av kofferthjul, snø, sand, vann, steiner. Den taktile merkingen i gulvet må tåle mye.

 

Etter tre års bruk og over 14 millioner reisende, er den taktile merkingen  så god som ny: Ingen elementer har løsnet, de er fortsatt sklisikre og har god kontrast til underlaget

Slitasjen kan måles til 2-4 mikrometer (µm) etter tre års bruk. Det vil si at produktene slites med omtrent 0,0001 millimeter på ett år. Det er ikke mer enn en fjerdedel av ett gjennomsnittlig nordisk hårstrå.

Testing: Her testes heften på ulike underlag på Sintefs testlab

Testene viser også at merkingen og tapen sitter ekstremt godt på harde underlag. For å løsne produktene må noen eller noe trekke i produktet rett opp tilsvarende 300 kilo. Det er det veldig lite sannsynlig at vil skje ved vanlig bruk og trafikk!

Resultatene SINTEF fant viser at taktil merking i armert PA-plast som tapes til underlaget, sitter godt og varer lenge. På Værnes flyplass vil den taktile merkingen fint vare i minst 15 år – uten at den løsner, mister egenskaper eller farge. Det er en liten seier for miljøet.

Taktila ønsker å bidra til at nye bygg blir grønnere. Selv de små tingene, som taktil merking, kan gjøre en forskjell. La oss regne litt på det.

Så mye råolje og så mange kilo kan du spare
Et gjennomsnittlig kontorbygg på fem etasjer med to trapper og en heis, trenger ni oppmerksomhetsfelt og fire farefelt. Dette tilsvarer 7,9 kilo plastmateriale. Råolje er mye brukt for å produsere jomfruelig plast til taktil merking. For hver kilo resirkulert plast, sparer vi energi og råolje tilsvarende to liter råolje. Det blir 15,8 liter råolje spart.

Les om oppmerksomhetsfelt og farefelt i trapper her.

Frakt av varene til taktil merking er et annet miljøaspekt. Ser vi på samme kontorbygning som i forrige eksempel, ser vi at vår merking vil veie 10,3 kg – inkludert transportemballasjen. Sammenligner vi med tradisjonell taktil merking av stål, vil den samme merkingen veie 37,9 kilo. Det er over 27 kilo spart i transport.

Med taktil merking fra Taktila sparer du 15,8 liter råolje og 27 kilo i transport på et gjennomsnittlig kontorbygg på fem etasjer.

Resirkulert plastikk blir lagt merke til

Taktila har blitt tatt opp i «The Explorer». Dette er Innovasjon Norges Markedsplass for Grønne bærekraftige løsninger. Her kan du lese saken

Kontakt oss om taktil merking
Skal du i gang med ditt neste bygg? Det er ikke mangel på gode miljøintensjoner og bærekraftvisjoner i norsk byggebransje. I mange prosjekter ender man likevel opp med materialvalg som ikke alltid går hånd i hånd med miljøambisjonene. Ta et godt miljøvalg neste gang. Produktene våre er, som eneste aktør innen taktil merking, produsert i Norge. Vi bruker kun resirkulerte materialer som er slitesterke og har 5 års garanti på alle våre produkter.

Kontakt Taktila® eller Les mer om taktil merking og se våre produkter