Fruktbart samarbeid som gir gode resultater

Det sier Berit Myrekrok hos Plenum om samarbeidet med Taktila. - Vi er to aktører som spiller hverandre enda bedre, noe som gir gode resultater som kommer kundene og samfunnet til gode.

Plenum har gjennom mange års erfaring fra skilt- og dekorbransjen, tilegnet seg en solid kunnskaps- og leverandørbase. De er en totalleverandør for det som teknisk; skilting og merking, selvsagt i henhold til tek17 og universell utforming. De har også en egen montørstab, som gir en ekstra trygghet når alt skal på plass. – Vi liker å si at vi er en aktør som har et bredt kompetansefelt, et slags mangehodet troll – hvor vi har våget oss på å tygge over hele feltet.

 

Plenum er en kjent aktør innenfor sitt felt i Trøndelag, og jobber tett med mange store utbyggere som HENT, Skanska og Backe for å nevne noen. I tillegg til rammeavtaler med Trondheim kommune og st. Olavs hospital. – Vi jobber med både nye bygg hvor vi ofte er med fra startfasen, men også eksisterende bygg som ikke har de samme kravene som settes i dag.

Her ser man at arkitekturen, glassmerkingen og de taktile elementene utgjør en fin visuell helhet. Her fra BDOs nye lokaler på Dora i Trondheim.
Her ser man at arkitekturen, glassmerkingen og de taktile elementene utgjør en fin visuell helhet. Her fra BDOs nye lokaler på Dora i Trondheim.

Ikke bare en nødvendighet

På huset har de en egen grafiker, i tillegg til at Berit har bakgrunn fra grafisk og foto, i tillegg til bygg- og anleggsbransjen. En fin kombinasjon, med to ulike hatter som jobber sammen, jobber de for et visuelt fint resultat, selv om det er en nødvendighet. Vi passer på at lover og regler følges, og at det står i henhold til lovverket. Men det er også viktig at det estetiske skal henge sammen med det tekniske. Teknisk skilting og merking, kan være utført på en estetisk pen måte, derfor er vi opptatt av å legge litt ekstra design, form og farge i våre prosjekter, forteller hun.

Berit og Plenum er opptatt av å finne de gode samarbeidspartnerne og de gode leverandørene som leverer produkter de kan stå inne for. Helst også lokale eller nasjonale aktører. - Det handler om å finne de du kan samarbeide godt med, og som leverer produkter vi kan gå gode for, som ikke kommer for å hjemsøke oss i ettertid. Berit forteller videre at de ikke går fra noe før de er 100% fornøyd. Taktilas elementer gir oss en trygghet når vi er ute på både store og små oppdrag. Vi må være sikre på at produktene vi benytter er av god kvalitet, og vi har ikke funnet andre produkter som har så god heft på alle typer underlag, fortsetter Berit.

Taktile element i trapp, utført av Plenum ved Huseby skole i Trondheim.
Taktile element i trapp, utført av Plenum ved Huseby skole i Trondheim.

Fruktbart samarbeid som går begge veier

Derfor fungerer det så godt med samarbeidet med Taktila, for da kan vi bruke kunnskapen og erfaringen fra begge sider. I tillegg forklarer Berit at det ofte er fruktbare samarbeid. Vi jobber begge veier - prosjekter kommer ofte inn fra begge kanter. Vi er jo litt nerder, både vi og Marit og Øyvind på Taktila, jeg setter pris på å ha de som sparringspartnere, samtidig som at de også er en leverandør av oss.

Miljøaspektet
Berit sier det er stas at elementene er produsert i Trøndelag. Det er også fint miljøaspektet at elementene er produsert av resirkulerte materialer. - Det snakkes jo mye om fotavtrykk i dag, dette er jo med på å få ned fotavtrykket. Det blir jo viktigere og viktigere i dag, forteller hun videre.

Viktig samfunnsansvar
Det er også et viktig fagområde dette vi holder på med, med ledelinjer, skilting og glassmerking. Det handler ofte om å unngå stygge ulykker, og at folk skal finne frem uansett forutsetning. Vi føler at vi, og Taktila, bidrar med noe viktig til samfunnet – både når det kommer til likestilling og trygghet. Det er jo selvsagt en business, men også et samfunnsansvar, avslutter Berit.