Derfor ser du farefelt og oppmerksomhets-felt i trapper

Hender det seg at du er uoppmerksom på nivåforskjeller? Taktile oppmerksomhetsfelt er der for å hjelpe deg. Trapper markeres for å unngå uhell – og ikke minst for at de skal være merkbare for alle.

 Noen ser godt, andre ser ikke fullt så godt. Derfor har vi krav til universell utforming. Trapper skal kunne merkes av alle før trappen plutselig er der. De skal være merket taktilt, altså følbart, med et farefelt i toppen og et oppmerksomhetsfelt i bunnen. Da er det mulig for alle å merke seg at det er nivåendringer i rommet – før de får seg en ubehagelig overraskelse.

 Farefelt i trapp

I toppen av trapper er det krav om at det skal være et farefelt på bakken. Dette indikerer at det er en nivåforskjell man må være obs på, og at det snart vil gå nedover.

Farefelt skal du markere med runde, taktile knotter. Knottene plasserer du med et inntrinns avstand fra nivåendringen i fallretningen, eller det øverste trinnet i trappa. Du kan kjøpe hele farefelt eller enkeltknotter til merkingen.

Oppmerksomhetsfelt i trapp

I bunnen av trapper skal det være et oppmerksomhetsfelt. Dette indikerer at man nærmer seg et viktig punkt som en trapp eller høydeendring som går oppover, eller at faren er over om man har gått ned trappen.

 Oppmerksomhetsfelt skal du markere med taktile, tverrgående ribber eller barer. Disse skal du trekke helt inntil trappen. Du kan kjøpe hele oppmerksomhetsfelt eller enkeltstriper til merkingen.

Krav til både farefelt og oppmerksomhetsfelt i trapp

Farefelt og oppmerksomhetsfelt skal:

  • Markeres taktilt og visuelt
  • Være 0,6 m i dybde og dekke hele bredden til trappen
  • Ha en kontrast på 0,8 i forhold til gulvet
  • Være sklisikre tilsvarende R10
  • Ha et mønster som følger ISO-standarden som sier at det ikke skal være for stor avstand mellom mønsteret

 Merking av trapper underveis i trappeløpet

I tillegg til at trapper skal være godt merket i begge ender, skal de også være merket underveis i trappeløpet.



Les om alle kravene til merking av trapper.

Taktil merking i trapp

 Vil du vite mer om taktil merking?

Ta kontakt med oss, eller les mer om taktil merking her.