Varselfelt (farefelt) i toppen av trapp

taktila Varselfelt (farefelt) montert i toppen av betongtrapp. Ringvegen 16 i Gjøvik BREEAM-NOR bygg.