Varselfelt (farefelt) i toppen av trapp

Taktila farefelt (varselfelt) på betongtrapp