MalemesterBlakstad-Taktil-merking-NTNU-2

Bilde av malere som har montert farefelt i gulv på NTNU

Bilde av malere som har montert farefelt i gulv