MalemesterBlakstad-Taktil-merking-NTNU

MalemesterBlakstad-Taktil-merking-NTNU

Malemester Blakstad ved farefeltet som er montert i toppen av trappa på NTNU.