Sirkulaer-okonomi

En sirkel som illustrerer hvordan livssyklusen til produkter er i Sirkulær økonomien. Illustrasjon.