1k2a2741_edited-1

Tre person som sitter rundt et bord å arbeider med å sette tape på taktile elementer