Taktil-merking-Beredskapshuset-011

Etasjemerking med brailleskrift og taktilt tall