Taktil-merking-Beredskapshuset-012

Farefelt monert på tregulv