Taktil-merking-Beredskapshuset-015

ledelinje med vendefelt langs en lang korridor