Taktil-merking-Beredskapshuset-016

ledelinjer og vendefelt i et stort venterom