Taktil-merking-InnoCamp-009

farefelt og oppmerksomhetsfelt på tregulv i en lang korridor