Trappeneser med trappemarkør fra Taktila

Trappeneser med trappemarkør fra Taktila, montert på betongtrapp.