Varselfelt (farefelt) i toppen av trapp

Farefelt på betong, montert i Ringveien 7 på Gjøvik